HAKKIMIZDA

Gül Tekstil, 1980 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuştur. Üretimde kalite ve müşteri memnuniyeti ilkelerini benimseyerek pazardaki müşteri taleplerini karşılamış ve zaman içerisinde hızla büyümüştür. Yapılan yatırımlar sonucunda 30.000 metrekarelik kapalı alana sahip Kumaş Boya Tesisi, Dokuma Tesisi, DCM İhracat Firması ve 2017 yılında kurduğu İplik Boya Tesisiyle üretim kapasitesini genişletmiştir. Üretim tesislerindeki yüksek üretim gücü, üstün ürün kalitesi, çevre ve insan sağlığına verdiği değer ile tekstil sektörünün önde gelen firmalarından biri olmayı başarmıştır.

 

Kumaş Boya Tesisinde, kaliteyi garanti altına alan test laboratuvarları ve Boya Otomasyon Sistemleri ile OEKO-TEX standartlarına uygun üretim yapmaktadır. Müşteri istekleri doğrultusunda üretim yapılmasının yanı sıra üretim geliştirme çalışmaları ile ortaya çıkan yeni kaliteler de müşterilerin beğenisine sunulmaktadır. Üretiminin her aşamasında kalite kontrol proseslerini uygulayan Gül Tekstil; iç ve dış piyasada siz değerli müşterilerinin çözüm ortağı olmaya devam etmektedir.

MİSYON & VİZYON

Yenilikçi ve kreatif vizyonumuz ile sektörün lider kuruluşu olmak. 

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak müşterilerimizin ilk tercih edeceği çözüm ortakları olmak.

Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak ve Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini, ekip çalışması bilinci ile iyileştirilmesini sürdürülebilir kılmak.

Tüm çalışanlarımızın kalite bilincini arttırmak, iş ortaklarımız ile birlikte koordineli çalışmak ve kalite standartlarımızı daima geliştirmek.

Ürün ve hizmetlerimizden yararlanan çözüm ortaklarımızın sağlık ve güvenliğini güvence altına almak.

Çevreye ve doğaya saygıyı esas almak.

 

Ev tekstili sektöründe Dokuma, Kumaş Boya, İplik Boya Tesisleri ile teknolojik ve entegre bir tesis olmayı başarmış, dinamik ve kaliteye önem veren çalışan kadromuz ile kendi sektöründe zirvede yerini alan bir şirket konumuna geldiğimiz bu noktada ürün ve hizmet kalitesi ile de tüm müşterilerimizi memnun ve mutlu devam etmekteyiz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini daima ön planda tutarak, yasal mevzuat ve şartlara uygun üretim gerçekleştirmek ve en iyi hizmeti vermek şirketimizin politikasıdır.

BAĞIMSIZ DENETÇİ

BAĞIMSIZ DENETÇİ

Genel Kurulumuzun 10.12.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Bakanlar Kurulu Kararı, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu mevzuatı ve zorunlulukları çerçevesinde, şirketimizin 2021 yılı finansal tabloları bağımsız denetime tabi olduğundan Yönetim Kurulu izahat ve önerileriyle, 3010535201 vergi kimlik numara ve 0301053520100022 mersis numaralı BDK/2016/233  Bağımsız Denetim Sicil Numaralı PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. ile bir yıl süreli Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Adres:  Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. Umi Plaza No:150 D:45 Osmangazi BURSA
Telefon: 02242402905
www.paretoymm.com 

 

 

Aydınlatma Metni

GÜLTEKSTİL DOKUMA VE İPLİK TİC VE SAN A.Ş tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Tanımlar :

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Veri Sorumlusu:

GÜL TEKSTİL DOKUMA VE İPLİK TİC VE SAN A.Ş

DOSAB MUSTAFA KARAER CAD. NO :24 OSMANGAZİ BURSA TÜRKİYE

Biz, GÜLTEKSTİL DOKUMA VE İPLİK TİC VE SAN A. olarak; müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, çalışanlarımız, şirket hissedarlarımız, şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçiler, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ile 3. kişiler ile ilgili uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması, işlenmesi ve imhası konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz. Şirketimiz ile müşterileri, potansiyel müşterileri, çalışan adayı, çalışan, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, tedarikçi, iş ortakları, iş birliği içindeki kurum çalışanı, hissedarı, yetkilisi sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
i) Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
ii) İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
iii) Doğru ve güncel olarak,
iv) Belirli açık ve meşru amaçlar ile

v)İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenecektir.

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası; Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası; Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, iş başvuru yapmanız halinde değerlendirme yapılması, çalışanımız olmanız halinde kanuni ve hukuksal yükümlülüklerimizi yerine getirmek; kalite takibinin sağlanması; tedarik edilen ürünlerin takibi; işletmemizi ziyaret ettiğinizde güvenlik ve kimliğinizin tespiti amacıyla; şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması; ürün satın almanız halinde bu sözleşmenin ifası; Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi; Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi; Hukuk işlerinin takibi; İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin iş birliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin ve şirketinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Bunun yanı sıra; bizimle irtibata geçmeniz, sözleşme ilişkisinin kurulması, işletmemizi ziyaret etmeniz, ticari faaliyet amacıyla irtibata geçmemiz için bilgilerinizin tarafımıza iletilmesi, fuar gibi tanıtım organizasyonlarında bilgi paylaşımı ve benzeri şirketimizin ticari amacı çerçevesinde farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Verilerin Saklanması ve Silinmesi:

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde,

i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
vi) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi DOSAB MUSTAFA KARAER CAD NO :24 OSMANGAZ, BURSA adresine Kis¸isel Veri Bilgi alma ve is¸lem talep formu ıslak imzalı olarak veya bilgiislem@gultekstil.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından GÜLTEKSTİL DOKUMA VE İPLİK TİC VE SAN A. a daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde GÜLTEKSTİL DOKUMA VE İPLİK TİC VE SAN A.Ş tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

 

  Şirket Bilgileri (Yönlendirilmiş Mesaj)  
     
ŞİRKET TÜRÜ A.Ş.
MERSIS 0414005681800018
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU BURSA
TİCARET SİCİL NUMARASI 21454
TİCARET ÜNVANI GÜLTEKSİL DOKUMA VE İPLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 
ADRES Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi  Mustafa Karaer Cd.No.24 BURSA
TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE MİKTARI 16.000.000
ÖDENEN SERMAYE MİKTARI 16.000.000
KAYITLI SERMAYE TAVANI  
ŞİRKET TESCİL TARİHİ 22.12.1980
VERGİ DAİRESİ BURSA - Ertuğrulgazi Vergi Dairesi Müdürlüğü
VERGİ NUMARASI 4140056818
SEKTÖR Tekstil
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Telefon : 224 261 28 24-25  
Faks : 224 261 28 26  
İnternet Adresi : http://www.gultekstil.com.tr  
     
     
Yönetim Kurulu    
     
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
İsim Soyisim : İsim Soyisim :  
CENGİZ ÇALIŞKAN DAVUT ÇALIŞKAN  
     
     
     
DENETÇİ    
DÖNEM : 01.01.2021 - 31.12.2021  
İSİM SOYİSİM / TİCARET ÜNVANI : PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.  
BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİLİ :    
ADRES : YENİ KARAMAN MAH.SANAYİ CAD.UMİ PLAZA NO.150 D.45 OSMANGAZİ/BURSA  
Telefon: 02242402905    
www.paretoymm.com     
     
Genel Kurulumuzun 10.12.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Bakanlar Kurulu Kararı, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu mevzuatı ve zorunlulukları çerçevesinde, şirketimizin 2021 yılı finansal tabloları bağımsız denetime tabi olduğundan Yönetim Kurulu izahat ve önerileriyle, 3010535201 vergi kimlik numara ve 0301053520100022 mersis numaralı BDK/2016/233  Bağımsız Denetim Sicil Numaralı PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. ile bir yıl süreli Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.